Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Portal wiedzy informatycznej dla studentów, wykładowców oraz absolwentów wydziałów informatyki polskich uczelni wyższych.

INFORMATYKA+

Aktualności

Kuźnia Talentów: I edycja kursów 2009/2010

Kuźnia Talentów Informatycznych Zima 2009-2010Zasady rekrutacji i organizacji kursów informatycznych w ramach projektu Informatyka+

Kuźnia Talentów Informatycznych (poziom podstawowy):

Kalendarium kursów

Zasady rekrutacji:
Ogólne zasady rekrutacji określa regulamin uczestnictwa w projekcie.

- Aby uczeń mógł uczestniczyć w kursie jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszenia ucznia do projektu (w przypadku uczniów niepełnoletnich należy wypełnić odpowiednio część dla rodzica lub opiekuna prawnego) – dokument dostępny na stronie projektu w zakładce „dokumenty”. Wypełniony formularz należy dostarczyć w pierwszym dniu zajęć. Jeśli uczeń już uczestniczył w projekcie należy zawrzeć tę informację w zgłoszeniu.

- Zgłoszenia uczniów na kurs dokonuje nauczyciel – opiekun ucznia przesyłając dane ucznia/uczniów: imię, nazwisko oraz nazwę szkoły na adres rekrutacja@informatykaplus.edu.pl

- Zgłoszenie ucznia może zostać przyjęte, jeśli szkoła, która go kieruje przystąpiła do projektu Informatyka+ (wykaz tych szkół znajduje się na stronie projektu w „aktualnościach”). Jeśli szkoła nie zgłosiła się jeszcze do projektu prosimy o wypełnienie deklaracji zgłoszenia szkoły do projektu – dokument dostępny na stronie projektu w zakładce „dokumenty” oraz dostarczenie jej wraz z formularzami uczniów z tej szkoły w dniu rozpoczęcia zajęć.

- Potwierdzenie przyjęcia ucznia na kurs zostanie wysłane na adres e-mail nauczyciela.

WAŻNE:

- W kursach na poziomie zaawansowanym mogą wziąć udział uczniowie, którzy spełniają przynajmniej jeden warunek zawarty w definicji ucznia uzdolnionego w zakresie informatyki stworzonej na potrzeby rekrutacji do projektu Informatyka+. W PRZYPADKU TYCH UCZNIÓW NALEŻY PODCZAS REKRUTACJI POBRAĆ DODATKOWO OPRÓCZ FORMULARZA ZGŁOSZENIA KARTĘ INFORMACYJNĄ , KTÓRĄ WYPEŁNIA NAUCZYCIEL – OPIEKUN UCZNIA. KARTĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ WRAZ Z FORMULARZEM W PIERWSZYM DNIU ZAJĘĆ.

Organizacja zajęć:


WAŻNE:

Przez ukończenie kursu rozumie się zrealizowanie 75% zajęć (18 godzin) oraz potwierdzenie przez prowadzącego kurs przyswojenie materiału z zajęć przez uczestnika w zadowalającym stopniu.

W przypadku, gdy uczestnik nie stawi się na zajęcia w pierwszym dniu, nie podając jednocześnie usprawiedliwienia w tym samym dniu, zostanie umożliwiony udział w zajęciach (od drugiego dnia) uczniowi z listy rezerwowej.